Informace o naší společnosti

Vážení zákazníci,

od 1. 5. 2017 přebíráme, na základě rozhodnutí Rady města Holešova, do správy všechny sportovní zařízení v budově bazénu Holešov.

Informace o sportovištích, které přebíráme a o jejich provozu najdete zde, nebo v sekci SPORTRELAX.


Tepelné hospodářství Holešov spol. s r. o., byla založena zápisem do obchodního rejstříku dne 28. srpna 1996. Na její činnost je vydáno licenční rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ČR, pro výrobu a rozvod tepla a elektrické energie č. 110100132, 310100156, 3201002003. Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR bylo vydáno osvědčení č.37/2008, 38/2008, 39/2008, 40/2008 o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla. Na ostatní činnosti společnosti pak jsou vydány koncesní a živnostenské listy.

V současnosti firma vyvíjí podnikatelskou činnost v oblasti energetiky a to především v zásobování obyvatelstva a podnikatelských subjektů tepelnou energií.

Další činností společnosti je výroba a prodej elektřiny, která se vyrábí vysoce efektivním spalováním zemního plynu prostřednictvím kogeneračních jednotek.

Jsou také poskytovány doplňkové služby a to především drobné opravy plynových kotlů, revize elektřiny, plynu, tlakových nádob a odborné prohlídky kotelen. Dále zajišťujeme autorizované měření emisí a případně poradenství v energetické oblasti.

Rozhodnutím rady města Holešov zajišťujme od 1.1.2010 výkon správy městských nemovitostí.

V souvislosti s novou podnikatelskou činností chceme poskytovat kvalitní službu pro nájemníky městských nemovitostí a spolupracovat s majitelem těchto objektů při jejich údržbě a provozu.

Základním cílem společnosti je provozovat všechna technologická zařízení v bezporuchovém stavu a energii na nich vyrobenou dodávat odběratelům za příznivé ceny, tak aby dopad růstu cen energií a to především plynu byl pro konečné zákazníky naší společnosti co nejúnosnější. Tepelné hospodářství Holešov spol. s r.o. je členem EKOENERGOSVAZU ČR. V současnosti má ve výkonné radě svazu svého zástupce, a to jednatele společnosti.

Ceníky dle zák. č. 526/1990 Sb..