Platnost zákaznických karet sportcentra | SPORTRELAX Holešov - Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o.  


Platnost karet Sportcentra Holešov

Vážení zákazníci,
od 1. 5. 2017 přebíráme, na základě rozhodnutí Rady města Holešova, do správy všechny sportovní zařízení v budově bazénu Holešov.

Sportovní zařízení budou otevřena v pátek 5. 5. 2017 od 14:00 hodin do zkušebního provozu.

V souvislosti s ukončením provozu SPORTCENTRA HOLEŠOV K 30. 4. 2017 si Vás dovolujeme informovat o postupu převzetí zákaznických karet, společností Tepelné hospodářství Holešov spol. s r.o.

Z důvodu technické a časové náročnosti zpracování podkladů pro předání zákaznických karet, bude předání evidence karet ze strany SPORTCENTRA HOLEŠOV realizováno k datu 20. 5. 2017. Po tomto datu mohou zákazníci již plně využívat kreditů na svých současných kartách. Zároveň po tomto datu bude docházet k automatické výměně karet za nové, a to bezplatně na recepci bazénu.

Zároveň se omlouváme všem zákazníkům za skutečnost, že do 20. 5. 2017, bude umožněn vstup jen za předpokladu hotovostní platby nebo novou zákaznickou kartou!

Předání – platnost karet:
novému provozovateli Tepelné hospodářství Holešov spol. s r.o. budou předány předplacené karty takto:

  • Karty, které byly vydané po 1. 5. 2014 - bude převeden zůstatek v plné výši
  • Karty, které byly vydané před 1. 5. 2014 – na novou kartu bude převeden jen zůstatek kreditu, který byl zakoupen po 1. 5. 2014
  • Karty vydané před 1. 5. 2014, které od tohoto data neměly žádné dobití kreditu, budou vyřazeny z evidence a nebudou předány novému provozovateli!

Případné reklamace a nejasnosti bude řešit bývalý provozovatel SPORTCENTRA individuálně!

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

 
Návštěvní řády:  sauna a bazény  -  posilovna  -  squash  -  solária

Tovární 1081, 76901 Holešov, Tel.: +420 573 398 434, , www.thholesov.cz