Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Aktuálně žádná odstávka nebo porucha

Dispečink (hlašení poruch dodávky tepla a teplé vody): +420 602 414 625 dispecink@thholesov.cz

Historie

V 50.letech minulého století byla založena Domovní správa Holešov, která obhospodařovala bytový fond města a jejím vedoucím byl p. JUDr. Pokorný. V roce 1956 ho vystřídal ve funkci p. Karel Mrázek až do roku 1966 kdy odešel do důchodu. Po něm jako vedoucí nastoupil p. Vladimír Sýkora. Ve funkci byl však jen krátkou dobu a to do poloviny roku 1967, kdy byl jmenován do funkce vedoucího p. Miroslav Žerava. Za doby vedení Domovní správy panem Žeravou se počet zaměstnanců rozšířil na 35 pracovníků. V roce 1978 se pak Domovní správa integrovala do OPBH Kroměříž (Okresní podnik bytového hospodářství), kdy do funkce vedoucího byl jmenován p.Vítězslav Mrhal. Miroslav Žerava převzal v OPBH správu bytových domů.

V roce 1990 k 1. 7. byla provedena desintegrace OPBH a byl založen Městem Holešov Bytový podnik Holešov. Jmenovaným ředitelem byl ustanoven p. Vladimír Trnka. V roce 1992 k 1. 2. převzalo Město Holešov do své správy bytový fond a Bytový podnik začal provozovat tepelné hospodářství a místní krytý bazén. Do funkce vedoucího Bytového podniku byl pak jmenován p. Radoslav Oral. V té době počet zaměstnanců činil 51. V roce 1996 byl Bytový podnik zrušen a následně byl transformován do soukromé firmy: Tepelné hospodářství Holešov spol. s r. o.. Jejím jednatelem a ředitelem se stal p. Radoslav Oral. Firma se začala zabývat pouze provozem energetických zdrojů a místní krytý bazén přešel do pronájmu soukromého podnikatele. V roce 2006 k 30. 6. rezignoval na svůj post z důvodu odchodu do důchodu p. Radoslav Oral a radou města Holešov byl jmenován na základě výběrového řízení do funkce jednatele a ředitele společnosti p. Zdeněk Chudárek, který řízení společnosti převzal k 1.7. 2006.