Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Aktuálně žádná odstávka nebo porucha

Dispečink (hlašení poruch dodávky tepla a teplé vody): +420 602 414 625 dispecink@thholesov.cz

Cena tepla 2022 - 2024

Cena tepla a předpokládaný vývoj 2022 - 2024:

Společnost Tepelné hospodářství Holešov spol. s r.o. je výrobcem a dodavatelem tepelné energie pro cca 1700 odběratelů.

Co možná zajímá odběratele:

Jaké je členění komodity pro výrobu tepla?

Společnost je ve 100 % závislá na zemním plynu. Plyn, jakožto palivo pro výrobu tepla, se jevil až do začátku roku 2022 jako velmi spolehlivý zdroj energie. V současné době vznikají důvodné pochybnosti o stabilitě dodávek a také cenách této strategické suroviny.

Jaká je současná cena plynu a jaký je předpokládaný vývoj cen?

Společnost dlouhodobě nakupuje plyn s důrazem na stálou cenovou hladinu tak, aby konečná cena tepla byla pro odběratele přívětivá. Nakupujeme plyn na delší časové období v řádu jednotek roků. Tento postup se nám dlouhodobě osvědčil a hlavně v současné době se jeví jako velmi strategický. Cena plynu pro rok 2022 a 2023 je na úrovni roku 2021 tj. v rozmezí 470 – 570 Kč/MWH. Pro rok 2024 momentálně není možné plyn nakoupit, jelikož sjednávání veškerých kontraktů je pozastaveno.

Jaký je tedy předpoklad cen tepla pro další období?

Pro rok 2022 je společná cena tepla za společnost kalkulována ve výši 627 Kč/GJ. Do ceny se promítá pouze navýšení cen elektrické energie a režijních nákladů v souvislosti s inflací. Pro porovnání lze říci, že v ČR musely mnohé společnosti upravit ceny tepla z důvodu navýšení cen vstupů na hodnoty v rozmezí 800 – 2500 Kč/GJ. Tento trend v Holešově není předpokládán ani v roce 2023. Dá se tedy konstatovat, že pokud plyn v potrubí bude, cena tepla pro konečné odběratele se sice možná mírně zvýší, ale pravděpodobně jen do výše inflace. Společnost momentálně predikuje, že pro rok 2024 bude již situace ve světě vyřešená, stabilizovaná a komodity se budou nakupovat v normálním režimu, byť pravděpodobně na vyšší cenové úrovni.

Může se cena plynu, respektivě cena tepla v roce 2023 změnit?

Může!!! Cena plynu je smluvně ujednaná, ale v případě energetické krize a vyhlášení regulačních stupňů v plynárenství může konečnou cenu plynu pro ČR určit regulátor trhu! Z uvedeného zákona vyplývá skutečnost, že v tomto případě by po zrušení regulace, nebylo automaticky možné dosáhnout na cenu plynu před regulací. Tady má společnost trochu obavy, že se tak může stát, ale nelze tento stav z naší strany ovlivnit!