Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Aktuálně žádná odstávka nebo porucha

Dispečink (hlašení poruch dodávky tepla a teplé vody): +420 602 414 625 dispecink@thholesov.cz

Podmínky pronájmu

Společnost Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o. informuje zájemce o pronájem městských bytů, že žádosti se podávají na formuláři v kanceláři správy nemovitostí u Ing. Jitky Riemerové. Žádosti jsou evidovány do konce kalendářního roku. Na další rok je nutné podat novou žádost.

Žádosti o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou mohou podat občané s trvalým pobytem v Holešově a místních částech, kteří dosáhli důchodového věku nebo mají nárok na plný invalidní důchod. Žádosti jsou evidovány bez časového omezení.

Žádosti o pronájem městských prostorů sloužících podnikání se podávají na konkrétní nebytový prostor, nabízený k pronájmu ve vývěsce na městském domě č. 54 na nám. Dr. E. Beneše a na internetové adrese www.thholesov.cz.